Thai Smart Cluster คือเว็บไซต์ Ecommerce ที่รวบรวมสินค้าจากสมาชิกในกลุ่ม Super Cluster 4.0

 

สินค้าของสมาชิกในกลุ่มจัดกลุ่มอยู่ในหมวด "อุปกรณ์ส่องสว่าง" และ "อุปกรณ์ควบคุมภายในบ้าน"
สมาชิกภายในกลุ่มเองได้สร้างสรรค์โครงการต่างๆ ขึ้นมากมาย หนึ่งในนั้นคือระบบ ThaiSmartCluster.com
รวมไปถึงการจัดกิจกรรมเพื่อเรียนรู้และพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจของสมาชิกภายในกลุ่ม
และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลติดตามข่าวสารของพวกเรา กลุ่ม Thai Smart Cluster ได้ที่ SYN HUB Coworking Space
พันธุ์ทิพย์ประตูน้ำ ชั้น 4 โทร 02-062-9919
สนใจสินค้า สามารถสั่งซื้อทางนี้ได้เลย ThaiSmartCluster.com

 

 

สอบถามเพิ่มเติม / ต้องการความช่วยเหลือ พูดคุยกับเราที่นี่